شرکت سرمایه گذاری اریا سازمانی پویا در حوزه تبلیغات برندینگ و ارائه راهکارهای موثر بازاریابی در سطح بین الملل به ویژه کشورهای همسایه هست در این راستا با توجه به حجم ارتباط گسترده تجاری و فرهنگی میان دو کشور ایران و عراق با در اختیار داشتن رسانه های و تیم متخصص در هر دو کشور در فاز اول و به صورت پایلوت مجری و مشاور تبلیغاتی شما در کشور عراق هستیم