پاسداران خ گل نبی خ ناطق نوری پلاک ۳۰ واحد ۱
تلفن ۲۶۱۰۳۷۵۴
موبایل ۰۹۱۲۶۲۲۲۲۹۸